CS | EN 

Co nabízíme

GENETICKÁ GENEALOGIE

Testy liniových markerů otcovské a mateřské linie.
Bádání po původu předků pomocí liniových markerů - mitochondriální DNA a Y chromozómu.

TESTY OTCOVSTVÍ

Nabízíme testy paternity od 3 400 Kč. Všechny testy jsou prováděné v laboratoři soudního znalce. Přehled nabízených testů paternit naleznete v sekci "DNA CENTRUM" nebo na našem eshopu - 4N6shop

ZNALECKÉ POSUDKY A REVIZE

Znalecké posudky z oborů:
- Zdravotnictví, GENETIKA - molekulární biologie a DNA diagnostika, správná laboratorní praxe
- Kriminalistika - forenzní biologie a genetika

DALŠÍ SLUŽBY

DNA centrum Bulovka zpracovává vzorky a stopy pro Policii, státní zastupitelství, soudy, advokáty, jakožto i veškeré právnické a fyzické osoby, včetně detektivních agentur a výzkumných center. Kromě zpracování vzorků nabízíme i konzultaci k případům a výjezdy na místo činu spojené se zajišťováním biologického materiálu pro následnou analýzu DNA.

VÝZKUM A VÝVOJ

Aktuální projekt:

Program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2016-2021
Název projektu: Aplikovaný výzkum genetiky vybraných druhů živočichů chráněných podle mezinárodní úmluvy CITES
Číslo projektu: VH20182021028


DISTRIBUCE

- ZYMO RESEARCH
- SERATEC
- COPAN
- BIOOSCIENTIFIC


POSLEDNÍ PROJEKTY

LABORATOŘ

Naše laboratoř sídlí v areálu Fakultní nemocnice Bulovkav pavilonu č. 17 na Ústavu soudního lékařství.

Pracovnice laboratoře jsou vysokoškolsky vzdělané odbornice v oborech molekulární biologie, mikrobiologie nebo biochemie s minimálně tříletou praxí v oboru molekulární biologie a genetika.


DNA Centrum Bulovka používá pro analýzu autosomálních STR, Y-chromozomu, mitochondriální DNA a SNP nejmodernější metody a postupy forenzní genetiky.

Naše základní charakteristika

Jsme tu pro Vás

K dispozici jsme Vám každý pracovní den mezi 8-16 v naší kanceláři

Osobní a lidský přístup

Nabízíme osobní konzultace a následné nabídnutí nejlepšího řešení. Konzultací se nijak nezavazujete k následnému zakoupení našich služeb a je zcela zdarma.

Odborníci se srdcem na správném místě

Chápeme, že molekulární biologie a genetika jsou složité obory a proto si velice vážíme Vaší důvěry, že se obracíte právě na nás, abychom Vám pomohli s vyřešením Vaší situace.

Co je zde nového?

Redakční systém eBook ve verzi pro Forenzní DNA servis s.r.o. (2017 - 2024), NETSYSTEM Int. a.s., kontakt: Mgr. Vojtěch Podhorný, vpodhorny@netsystemas.com