CS | EN 
Zvířecí genetika:

Výzkum a vývoj


Naše současné výzkumné aktivity

Read More...


Naše současné výzkumné aktivity

Výzkumný projekt Ministerstva vnitra ČR, VH20182021028 "Aplikovaný výzkum genetiky vybraných druhů živočichů chráněných podle mezinárodní úmluvy CITES".

Cílové organizmy:

Panthera tigris

Anodorhynchus hyacinthinus

Progosciger aterrimus

Redakční systém eBook ve verzi pro Forenzní DNA servis s.r.o. (2017 - 2024), NETSYSTEM Int. a.s., kontakt: Mgr. Vojtěch Podhorný, vpodhorny@netsystemas.com