CS | EN 
DNA Centrum:

Testy otcovství


Nabízené typy testů otcovství

Read More...


Provedení testu otcovství

Read More...


Určení příbuzenského vztahu

Read More...


Určení příbuzenského vztahu

Pomocí DNA testu příbuzenského vztahu se určuje příbuzenský vztah zkoumaných osob.  Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. V genetické informaci od otce pak získá 1/4 genetické informace od 1.babičky a 1/4 genetické informace od 1.dědečka, obdobně v genetické informaci od matky získá 1/4 genetické informace od 2.babičky a 1/4 genetické informace od 2.dědečka.

Při DNA testu příbuzenského vztahu se porovnávají DNA profily zkoumaných osob a hledají se shodné znaky. Pokud mezi DNA zkoumaných osob nalezneme statisticky významné množství shodných znaků, tak hovoříme o shodě a je potvrzen ověřovaný příbuzenský vztah.

Redakční systém eBook ve verzi pro Forenzní DNA servis s.r.o. (2017 - 2024), NETSYSTEM Int. a.s., kontakt: Mgr. Vojtěch Podhorný, vpodhorny@netsystemas.com