CS | EN 
DNA Centrum:

Testy otcovství


Nabízené typy testů otcovství

Read More...


Provedení testu otcovství

Read More...


Určení příbuzenského vztahu

Read More...


Nabízené typy testů otcovství

Pomocí DNA testu otcovství (paternity) se určuje, kdo je biologickým otcem dítěte.  Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. Při DNA testu otcovství se porovnává DNA profil dítěte s DNA profilem předpokládaného otce. Pokud v DNA profilu dítěte nalezneme polovinu znaků shodných s otcem, tak hovoříme o shodě a je potvrzen příbuzenský vztah otec dítě. Každá shoda musí být ověřena statisticky.


Zpracování znaleckých posudků - provoz nepřerušen


Dle nařízení vlády  se zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Znalecké posudky nejsou živností.


Podle typu výstupu můžeme DNA testy otcovství rozdělit následujícím způsobem:

 

 

TEST
OTCOVSTVÍ

základní

TEST
OTCOVSTVÍ

rozpis výsledků

TEST
OTCOVSTVÍ

s ověřením

ZNALECKÝ POSUDEK
Odběr vzorku

provádí sám klient dle zaslaných instrukcí (sám si sestavuje odběrové soupravy)

Za příplatek
 200 Kč je možno klientovi zaslat originální odběrové soupravy či provést odběr
v DNA centru Bulovka

provádí sám klient pomocí dodaných odběrových souprav

možný je i odběr
v DNA centru Bulovka

odběr vzorku musí provádět soudní znalec

termín odběru je třeba si dohodnout telefonicky předem

odběr vzorku musí provádět soudní znalec

termín odběru je třeba si dohodnout telefonicky předem

Sleva na následný znalecký posudekNE

ANO

2000 Kč z ceny znaleckého posudku

NE

ANO

2000 Kč z ceny dalšího znaleckého posudku

Typ výstupu

výsledková zpráva

BEZ ROZPISU VÝSLEDKŮ

výsledková zpráva

 S ROZPISEM VÝSLEDKŮ 

zpráva o stavu zkoumání

znalecký posudek

Použitelnost
u soudu
NENENEANO
Cena za DUO otec/dítě3 400 Kč 6 000 Kč9 000 Kč12 000 Kč
Cena za TRIO otec/matka/dítě nebo otec/2 děti4 900 Kč 7 500 Kč12 000 Kč 15 000 Kč
Možnost expresního zpracování
do 48 hodin
NEANOpouze po dohodě se soudním znalcem

pouze po dohodě se soudním znalcem

Běžná doba zpracování15 pracovních dnů15 pracovních dnů15 pracovních dnů2-4 týdny
Osobní návštěva a komunikace

NE

BEZ zasílání vzorků klientovi poštou, komunikace POUZE e-mailem

Klient má samozřejmě možnost nás navštít

NE

odběrové soupravy se klientovi zasílají poštou, komunikace dopisem,   telefonicky či
 e-mailem   

ANO

nutná návštěva znalce, další komunikace dopisem, telefonicky či
e-mailem

ANO

nutná návštěva znalce, další komunikace dopisem, telefonicky či
e-mailem

Ověřování totožnostiNENE

ANO

zletilé osoby předloží platný cestovní pas či občanský průkaz, nezletilé osoby předloží rodný list a musí být doprovázeny aspoň jedním z matrikovaných rodičů s občanským průkazem či pasem

ANO

zletilé osoby předloží platný cestovní pas či občanský průkaz, nezletilé osoby předloží rodný list a musí být doprovázeny aspoň jedním z matrikovaných rodičů s občanským průkazem či pasem

Objednávka

elektronicky www.4N6shop.cz

telefonicky, 
e-mailem, poštou, osobně

elektronicky www.4N6shop.cz

telefonicky,
e-mailem, poštou, osobně

telefonicky, e-mail, poštou, osobně

je nutné předem domluvit termín odběru vzorků

telefonicky, e-mail, poštou, osobně

je nutné předem domluvit termín odběru vzorků

Doplňková služba archivace DNANE

ANO

za příplatek

ANO

za příplatek

ANO

za příplatek

Doplňková služba
genetická genealogie

NE

ANO

za příplatek

ANO

za příplatek

ANO

za příplatek

zasílání výsledkůelektronicky

elektronicky

poštou doporučeně

osobní odběr

poštou doporučeně

osobní odběr

 poštou doporučeně

osobní odběr

Konzultace ZDARMANEANOANOANO
poznámka   zaslání odběrových souprav za příplatek 200 Kč   

 


Redakční systém eBook ve verzi pro Forenzní DNA servis s.r.o. (2017 - 2024), NETSYSTEM Int. a.s., kontakt: Mgr. Vojtěch Podhorný, vpodhorny@netsystemas.com