CS | EN 
DNA Centrum:

Znalecké posudky


Určení otcovství

Read More...


Určení příbuzenského vztahu

Read More...


Prověřování znaleckých posudků v oboru identifikační analýzy DNA

Read More...


Určení příbuzenského vztahu

Pomocí DNA testu příbuzenského vztahu se určuje příbuzenský vztah zkoumaných osob.  Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. V genetické informaci od otce pak získá 1/4 genetické informace od 1.babičky a 1/4 genetické informace od 1.dědečka, obdobně v genetické informaci od matky získá 1/4 genetické informace od 2.babičky a 1/4 genetické informace od 2.dědečka.

Při DNA testu příbuzenského vztahu se porovnávají DNA profily zkoumaných osob a hledají se shodné znaky. Pokud mezi DNA zkoumaných osob nalezneme statisticky významné množství shodných znaků, tak hovoříme o shodě a je potvrzen ověřovaný příbuzenský vztah.

Redakční systém eBook ve verzi pro Forenzní DNA servis s.r.o. (2017 - 2024), NETSYSTEM Int. a.s., kontakt: Mgr. Vojtěch Podhorný, vpodhorny@netsystemas.com