CS | EN 
DNA Centrum:

Znalecké posudky


Určení otcovství

Read More...


Určení příbuzenského vztahu

Read More...


Prověřování znaleckých posudků v oboru identifikační analýzy DNA

Read More...


Prověřování znaleckých posudků v oboru identifikační analýzy DNA

Prověříme pro Vás výsledky analýzy DNA provedených jiným subjektem a pomůže Vám s jejich interpretací v rámci daného případu. Cílem je, aby měly orgány činné v trestním řízení, právní experti a zainteresovaná veřejnost přístup k nezávislým informacím o výhodách, ale také o omezeních jednotlivých typů DNA testování.

Důkladné přezkoumání výsledků identifikační analýzy DNA může odhalit fakta, která zásadním způsobem ovlivní věrohodnost výsledků, a potažmo závěrů znaleckých posudků či odborných vyjádření v rámci paternitních či trestních sporů.

Redakční systém eBook ve verzi pro Forenzní DNA servis s.r.o. (2017 - 2024), NETSYSTEM Int. a.s., kontakt: Mgr. Vojtěch Podhorný, vpodhorny@netsystemas.com