CS | EN 
DNA Centrum:

Testy otcovství


Nabízené typy testů otcovství

Read More...


Provedení testu otcovství

Read More...


Určení příbuzenského vztahu

Read More...


Provedení testu otcovství

ODBĚR VZORKŮ

Odběr vzorků je prováděn stěrem sliznice dutiny ústní pomocí souprav DNA Collector. U analýzy TEST OTCOVSTVÍ (bez rozpisu výsledků) dostane klient elektronicky instrukce k odběru vzorku. Odběr je bezbolestný a neinvazivní. Odběr je možné provádět i novorozencům již v den narození.

KONZULTACE ZDARMA

Protože se pravděpodobně jedná o váš první test otcovství a každá situace je trochu odlišná, doporučujeme Vám kontaktovat DNA centrum Bulovka, kde s Vámi probereme proces DNA testování krok za krokem. Konzultace jsou naprosto ZDARMA a nijak se nezavazujete k odběru našich služeb.

KDE JE ANALÝZA PROVÁDĚNA

Veškeré DNA testy jsou prováděny v laboratoři soudního znalce RNDr. Daniela Vaňka, Ph.D.(Forenzní DNA servis, Ústav soudního lékařství, Nemocnice Na Bulovce, Praha) a vyhodnocovány specialisty s více než 20-letou praxí v oboru forenzní DNA identifikace. Ke všem výsledkům DNA analýz je přistupováno jako k citlivým osobním údajům a proto jsou naší společností striktně dodržována ustanovení Zákona na ochranu osobních údajů č. 2016/679 EU.

NESTANDARDNÍ VZORKY

Pokud potřebujete zpracovat nestandardní vzorek (nedopalek cigarety, žvýkačka, sliny a podobně)kontaktujte prosím přímo laboratoř zpracovatele (tel: 731 503 250 nebo email: service@DNA.com.cz). Více informací v sekci FORENZNÍ GENETIKA.

 

KE STAŽENÍ: Ceník DNA analýz

 

10 dobrých důvody, proč si zvolit DNA centrum Bulovka

  1. Vzorky jsou zpracovávány v laboratoři RNDr. Daniel Vaňka, Ph.D., soudního znalce v oboru ZDRAVOTNICTVÍ, odvětví GENETIKA
  2. RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. je jedním ze zakladatelů identifikační genetiky v ČR a v oboru pracuje nepřetržitě více než 25 let.
  3. RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. přednáší identifikační genetiku na českých a zahraničních vysokých školách.  Je členem prestižních zahraničních vědeckých společností pro oblast identifikační genetiky.
  4. Všichni naši klienti mají nárok na konzultaci (osobní či telefonickou) k případu ZDARMA. Výjimku tvoří anonymní test otcovství.
  5. Pracovníci naší laboratoře mají ve srovnání s ostatními státními či privátními identifikačními laboratořemi největší počet odborných a popularizačních publikací.
  6. Naše laboratoř pravidelně a úspěšně absolvuje mezinárodní testy mezilaboratorního porovnávání  GEDNAP (German DNA Profiling Group)
  7. Naše laboratoř je umístěna v Ústavu soudního lékařství Nemocnice na Bulovce.
  8. Naše laboratoř je pravidelně kontrolána ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů stran GDPR  (2016/679 EU. Citlivé osobní údaje klientů jsou u nás v bezpečí a nehrozí nebezpečí jejich zneužití.
  9. Naše laboratoř byla a je řešitelem mnoha projektů z oblasti výzkumu a vývoje v oborech biotechnologie, archeogenetika, identifikační a forenzní genetika a mikrobiologie.
  10. Klienti, kteří v minulosti využili služeb naší laboratoře, se nerozhodovali jen podle ceny (která je u konkurence o něco nižší), ale důraz kladli i na vědeckou kvalitu a reputaci.


Redakční systém eBook ve verzi pro Forenzní DNA servis s.r.o. (2017 - 2023), NETSYSTEM Int. a.s., kontakt: Mgr. Vojtěch Podhorný, vpodhorny@netsystemas.com