CS | EN 
Zvířecí genetika:

Druhová identifikace


Analýza mitochondriální DNA

Read More...


Analýza mitochondriální DNA

Laboratoř FDNAS rutinně provádí druhovou identifikaci neznámého biologického materiálu (včetně přípravků tradiční čínské medicíny). Provádíme analýzu jednoho či několika genů mitochondriální DNA a výsledné sekvence porovnáváme s databázemi. Naše laboratoř pravidelně absolvuje proficienční testy organizované APST pracovní skupinou ENFSI.

Většinu analýz provádíme pro orgány ochrany přírody, policii, Celní správu a pojišťovny (střety ze zvěří).

Redakční systém eBook ve verzi pro Forenzní DNA servis s.r.o. (2017 - 2023), NETSYSTEM Int. a.s., kontakt: Mgr. Vojtěch Podhorný, vpodhorny@netsystemas.com